admin

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

Fylkeseldrerådet i Troms har utarbeidet en ny ” Eldrepolitisk handlingsplan ” som man nå aktivt promoterer rundt om i Troms-kommunene og som har fått en god mottakelse i flere kommunale eldreråd. Fylkeseldrerådets forrige plan fra 2006 var en bidragende årsak til at Troms […]

Sverige tar grep om fallulykker

Den svenske regjering har som ambisjon å halvere antallet fallulykker – i private hjem, i det offentlige rom, og innen helse- og omsorgstjenstene. I et regjeringsvedtak fra 3. des 2015 gis Socialstyrelsen i oppdrag å gjennomføre to oppdrag i løpet av […]