Det er positive tall for året 2015 når det gjelder drepte i trafikkulykker, branner og drukning. Trygg Trafikk konstaterer at systematisk, grundig og langsiktig trafikksikkerhetsarbeid gir resultater. I 2015 omkom 125 personer i trafikken.

Man må helt tilbake til 1947 for å finne tilsvarende lave tall, den gang 94 omkomne. Bedre veier, tryggere biler, mer opplæring og bedre holdninger er en stor del av forklaringen.

Den dårlige nyhet er at andelen trafikkdrepte ungdommer (15-24 år) økte i 2015 og fortsatt er det alt for mange som blir hardt skadd i trafikkulykker.