Om oss

Norwegian Safety Promotion Center AS (NORSAFETY) er et kunnskaps- og kompetansesenter for skadeforebygging og sikkerhet. Senteret har kontorer hos UiT- Norges arktiske universitet – Campus Harstad, og har fem medarbeidere. Gjennom prosjektrettet utviklingsvirksomhet, forskning og formidling innen skadeforebygging og sikkerhet, jobber NORSAFETY aktivt med å bidra til bedre folkehelse og trygge kommuner og regioner.  

NORSAFETY skal gjennom sin virksomhet bidra til å utvikle et attraktivt fagmiljø innen skadeforebygging og sikkerhet. God formidling og heving av kunnskap om skadeforebygging og sikkerhet er relevant for offentlig og privat planlegging, HMS-systemer i næringslivet og utdanning av fagpersonell. Vi kan tilby kurs og prosjekter tilpasset den enkelte kommune, fylke eller andre aktører innen skadeforebygging og sikkerhet.  Selskapet er i dag en del av skadeforebyggende forum, og er igjennom deltakelsen der, og vår utadrettede formidlingsvirksomhet og kursvirksomhet der vi knytter til oss fagpersoner og fagmiljøer fra hele landet, med på å utvikle fagfeltet også i nasjonal sammenheng.   

NORSAFETY har i dag fått fotfeste  i markedet gjennom systematisk kursvirksomhet rettet mot kommuner i regionen, og har utviklet fagområdet videre basert på den kunnskapen som har bygget seg opp i miljøet rundt skaderegisteret ved UNN Harstad. Samarbeidet med UNN og skaderegisteret er et av senterets sterke sider. Registeret gir oss tilgang til unike data, og gjør at man får prøvd ut tiltak og  sett på nye utviklinger på en helt særegen måte. Registeret gir også gode indikasjoner på trender i samfunnet og hvor det vil gi mest samfunnsøkonomisk lønnsomhet å sette inn tiltak. du kan lese mer om skaderegisteret her .

NORSAFETY er en del av det regionale partnerskap for folkehelse i Troms som er etablert som et ledd i gjennomføringen av den fylkeskommunale handlingsplanen for folkehelse. I fylkeskommunal handlingsplan for folkehelse i Troms (2008-2013) har NORSAFETY en sentral rolle i arbeidet med å få laget en strategi for godkjenning av Troms fylke som et trygt lokalsamfunn – en trygg region.