Konferanser

Konferanser, seminarer og nettverkssamlinger er viktige virkemidler for kunnskapsformidling og videreutvikling av en god skadeforebyggende praksis. Norsafety arrangerer egne seminarer og kompetansesamlinger, de fleste som en viktig bestandsdel av gjennomførte og pågående prosjekter.

Det er mange andre nasjonale og internasjonale aktører som arrangerer konferanser innen tematikken skadeforebygging og sikkerhet. Vi prøver her å holde en oppdatert liste over konferanser og andre møtesteder som kan være av særlig interesse for “skadeforebyggere”.

Annonser standen din via et stilig vepa på standveggen. Men sørg for at den er brannklassifisert bare for sikkerhets skyld!